Základní umělecká škola orchidea clasic s.r.o.

Dění na škole

Plánované události

Absolventské koncerty

26. května 16:30 – komorní sál JAMU
12. a 13. června v 17:00 sál školy (budova ZŠ Jana Babáka)
19. června 18:00 v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu

Skladatelský koncert

29. května v 17:00 sál školy (budova ZŠ Jana Babáka)

ZUŠ Open

31. 5. 14:00 Concerto per tutti (ZŠ Jana Babbáka, Svornosti, Hudcova a Botanická), odpolední hodiny Dominikánské náměstí

Základní informace

Školné

Základní pololetní školné je stanoveno na 2 000,- Kč při jedné celé vyučovací hodině hry na hudební nástroj nebo pěvecké hlasové výchovy, jedné hodině Hudební teorie a praxe, od 3. nebo 4. ročníku hodiny Komorní nebo Souborové hry, Komorního zpěvu.
U některých nástrojů jako kytara, keyboard a u pěvecké hlasové výchovy je možné, aby v jedné hodině byli vyučováni dva žáci, v případě zobcové flétny až 4 žáci. V takovém případě činí pololetní školné 1 200,- Kč.
Předškolní přípravná hudební výchova v rozsahu 1,5 až 2 hodiny je stanovena na 1 800,- Kč.
Výrazné slevy poskytujeme žákům při studiu hry na dva hudební nástroje, nebo hudební nástroj a pěveckou hlasovou výchovu. Případné studium třetího nástroje je zdarma.
V odůvodněných případech poskytuje škola další slevy.
Upřednostňujeme výběr školného v hotovosti. Platba převodem je možná, avšak je nutné uvést všechny číselné symboly a jméno žáka (ne rodičů).
Na některých pracovištích může dojít vzhledem k vyššímu nájmu ke zvýšení školného, v takovém případě jsou rodiče včas informováni.

Letní prázdniny!

Základní umělecká škola Orchidea clasic přeje všem žákům, rodičům a přátelům školy  odpočinkové a pohodové letní prázdniny! Děkujeme za Vaši přízeň, mnoho krásných hudebních zážitků a těšíme se na shledanou v...

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2019/2020

Zákonní zástupci přijatých žáků se osobně dostaví v pondělí 17. června 2019 od 15 do 18 hodin nebo ve středu 19. června 2019 od 15 do 17 hodin na hlavní budovu školy (budova ZŠ J. Babáka), kde potvrdí nástup a doplní potřebné informace. V případě dotazů je k dispozici...

ZUŠ OPEN 2019

Srdečně Vás zveme na naše i společné akce 3. ročníku ZUŠ OPEN: Naše umění bude slyšet v jeden čas na čtyřech místech a to ve 14 hodin před budovou ZŠ J. Babáka, ZŠ nám. Svornosti, ZŠ Hudcova a ZŠ Botanická. Po koncertech se můžete přemístit do centra města na...

Benefiční koncert PETR BENDE pro Modrého hrocha

PETR BENDE PRO MODRÉHO HROCHA Ve středu 19. září 2018 pořádal Nadační fond Modrý hroch netradiční akustický koncert v Červeném kostele pod názvem PETR BENDE PRO NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH. Petr Bende podporuje již několik let Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá už 13...

O škole

 

Lépe jest rozžehnout jedinou svíci, než proklínat temnotu!
Lépe jest i do méně nadaného žáka vložit jedinou skladbičku, než hořekovat nad kulturním úpadkem!

 

Kontakt

Ředitel

“ Cesta k přirozené tvořivosti, návrat ke kulturnímu dědictví“.

Mgr. Miroslav Suchý

Ředitel

Žáků

rok založení

Pobočky

%

sleva na druhý nástroj a třetí zdarma

Podejte si přihlášku