Základní umělecká škola orchidea clasic s.r.o.

Dění na škole

Mimořádné opatření

Základní informace

Školné

Základní pololetní školné je stanoveno na 2 000,- Kč při jedné celé vyučovací hodině hry na hudební nástroj nebo pěvecké hlasové výchovy, jedné hodině Hudební teorie a praxe, od 3. nebo 4. ročníku hodiny Komorní nebo Souborové hry, Komorního zpěvu.
U některých nástrojů jako kytara, keyboard a u pěvecké hlasové výchovy je možné, aby v jedné hodině byli vyučováni dva žáci, v případě zobcové flétny až 4 žáci. V takovém případě činí pololetní školné 1 200,- Kč.
Předškolní přípravná hudební výchova v rozsahu 1,5 až 2 hodiny je stanovena na 1 800,- Kč.
Výrazné slevy poskytujeme žákům při studiu hry na dva hudební nástroje, nebo hudební nástroj a pěveckou hlasovou výchovu. Případné studium třetího nástroje je zdarma.
V odůvodněných případech poskytuje škola další slevy.
Upřednostňujeme výběr školného v hotovosti. Platba převodem je možná, avšak je nutné uvést všechny číselné symboly a jméno žáka (ne rodičů).
Na některých pracovištích může dojít vzhledem k vyššímu nájmu ke zvýšení školného, v takovém případě jsou rodiče včas informováni.

Přijímací řízení

Ověřovací přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

Z důvodů nastalé situace sledujte webové stránky školy.

Brněnské klavírní mládí

Děkujeme žákům Amálii Vlčkové, Justýně Pelikánové a Sebastianu Wrightovi za krásný hudební zážitek, který jsme mohli prožít 9. března 2020 v Besedním domě při příležitosti konání koncertu Brněnské klavírní mládí pořádaného spolkem Arete při Konzervatoři Brno. Žáci...

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, s ohledem na právě přijímaná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, s přihlédnutím k doporučení ministra školství ze dne 10. března 2020, ale především z důvodu zákazu vstupu žáků do všech budov základních škol se výuka na naší škole ruší...

Gratulace Sebastienu Wrightovi

Gratulujeme žákovi Sebastienu Wrightovi ze třídy paní učitelky Věry Chmelové k přijetí na Konzervatoř Brno v oboru hra na klavír. Přejeme šťastnou uměleckou cestu!

Benefiční koncert PETR BENDE pro Modrého hrocha

PETR BENDE PRO MODRÉHO HROCHA Ve středu 19. září 2018 pořádal Nadační fond Modrý hroch netradiční akustický koncert v Červeném kostele pod názvem PETR BENDE PRO NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH. Petr Bende podporuje již několik let Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá už 13...

O škole

Lépe jest rozžehnout jedinou svíci, než proklínat temnotu!
Lépe jest i do méně nadaného žáka vložit jedinou skladbičku, než hořekovat nad kulturním úpadkem!

 

Kontakt

Ředitel

“ Cesta k přirozené tvořivosti, návrat ke kulturnímu dědictví“.

Mgr. Miroslav Suchý

Ředitel

Žáků

rok založení

Pobočky

%

sleva na druhý nástroj a třetí zdarma

Podejte si přihlášku