Základní umělecká škola orchidea clasic s.r.o.

Dění na škole

Plánované události

Adventní koncert ZUŠ Orchidea

3. prosince 2019, v 17:30 hodin, sál Milosrdných bratří

Začátek výuky

9. září začíná výuka na všech pobočkách, také výuka předškolních dětí, teoretických předmětů, komorních her a komorních zpěvů.

Základní informace

Školné

Základní pololetní školné je stanoveno na 2 000,- Kč při jedné celé vyučovací hodině hry na hudební nástroj nebo pěvecké hlasové výchovy, jedné hodině Hudební teorie a praxe, od 3. nebo 4. ročníku hodiny Komorní nebo Souborové hry, Komorního zpěvu.
U některých nástrojů jako kytara, keyboard a u pěvecké hlasové výchovy je možné, aby v jedné hodině byli vyučováni dva žáci, v případě zobcové flétny až 4 žáci. V takovém případě činí pololetní školné 1 200,- Kč.
Předškolní přípravná hudební výchova v rozsahu 1,5 až 2 hodiny je stanovena na 1 800,- Kč.
Výrazné slevy poskytujeme žákům při studiu hry na dva hudební nástroje, nebo hudební nástroj a pěveckou hlasovou výchovu. Případné studium třetího nástroje je zdarma.
V odůvodněných případech poskytuje škola další slevy.
Upřednostňujeme výběr školného v hotovosti. Platba převodem je možná, avšak je nutné uvést všechny číselné symboly a jméno žáka (ne rodičů).
Na některých pracovištích může dojít vzhledem k vyššímu nájmu ke zvýšení školného, v takovém případě jsou rodiče včas informováni.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Základní dokumenty
  • Oprávnění
  • Požadavky ke zkouškám
  • Školní řád
  • Vnitřní organizační předpis

Adventní koncert

Základní umělecká škola Orchidea clasic pořádá slavnostní Adventní koncert 3. prosince 2019 v 17:30 hodin v Sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7) Účinkují žáci a učitelé školy. Vstupné dobrovolné

Benefiční koncert PETR BENDE pro Modrého hrocha

PETR BENDE PRO MODRÉHO HROCHA Ve středu 19. září 2018 pořádal Nadační fond Modrý hroch netradiční akustický koncert v Červeném kostele pod názvem PETR BENDE PRO NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH. Petr Bende podporuje již několik let Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá už 13...

O škole

 

Lépe jest rozžehnout jedinou svíci, než proklínat temnotu!
Lépe jest i do méně nadaného žáka vložit jedinou skladbičku, než hořekovat nad kulturním úpadkem!

 

Kontakt

Ředitel

“ Cesta k přirozené tvořivosti, návrat ke kulturnímu dědictví“.

Mgr. Miroslav Suchý

Ředitel

Žáků

rok založení

Pobočky

%

sleva na druhý nástroj a třetí zdarma

Podejte si přihlášku