Základní umělecká škola orchidea clasic s.r.o.

Dění na škole

Plánované události

Adventní koncert ZUŠ Orchidea

3. prosince 2019, v 17:30 hodin, sál Milosrdných bratří

Začátek výuky

9. září začíná výuka na všech pobočkách, také výuka předškolních dětí, teoretických předmětů, komorních her a komorních zpěvů.

Základní informace

Školné

Základní pololetní školné je stanoveno na 2 000,- Kč při jedné celé vyučovací hodině hry na hudební nástroj nebo pěvecké hlasové výchovy, jedné hodině Hudební teorie a praxe, od 3. nebo 4. ročníku hodiny Komorní nebo Souborové hry, Komorního zpěvu.
U některých nástrojů jako kytara, keyboard a u pěvecké hlasové výchovy je možné, aby v jedné hodině byli vyučováni dva žáci, v případě zobcové flétny až 4 žáci. V takovém případě činí pololetní školné 1 200,- Kč.
Předškolní přípravná hudební výchova v rozsahu 1,5 až 2 hodiny je stanovena na 1 800,- Kč.
Výrazné slevy poskytujeme žákům při studiu hry na dva hudební nástroje, nebo hudební nástroj a pěveckou hlasovou výchovu. Případné studium třetího nástroje je zdarma.
V odůvodněných případech poskytuje škola další slevy.
Upřednostňujeme výběr školného v hotovosti. Platba převodem je možná, avšak je nutné uvést všechny číselné symboly a jméno žáka (ne rodičů).
Na některých pracovištích může dojít vzhledem k vyššímu nájmu ke zvýšení školného, v takovém případě jsou rodiče včas informováni.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Základní dokumenty
  • Oprávnění
  • Požadavky ke zkouškám
  • Školní řád
  • Vnitřní organizační předpis

Vánoční přání

Základní umělecká škola Orchidea clasic přeje radostné prožití svátků vánočních provázené láskou, zdravím, spokojeností a vše nejlepší po celý rok 2020. Všem přátelům školy děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na další společné zážitky.    ...

Benefiční koncert PETR BENDE pro Modrého hrocha

PETR BENDE PRO MODRÉHO HROCHA Ve středu 19. září 2018 pořádal Nadační fond Modrý hroch netradiční akustický koncert v Červeném kostele pod názvem PETR BENDE PRO NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH. Petr Bende podporuje již několik let Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá už 13...

O škole

 

Lépe jest rozžehnout jedinou svíci, než proklínat temnotu!
Lépe jest i do méně nadaného žáka vložit jedinou skladbičku, než hořekovat nad kulturním úpadkem!

 

Kontakt

Ředitel

“ Cesta k přirozené tvořivosti, návrat ke kulturnímu dědictví“.

Mgr. Miroslav Suchý

Ředitel

Žáků

rok založení

Pobočky

%

sleva na druhý nástroj a třetí zdarma

Podejte si přihlášku