O škole

Škola má kapacitu 600 žáků. Na škole vyučujeme děti od 5 let v předškolním oddělení (výjimečně 4leté), žáky základních škol, středoškoláky a studenty VOŠ. Předškolní děti a mladší 7 let jsou přijímání do předškolního nebo přípravného oddělení, žáci od 7 let jsou přijímání do I. stupně sedmiletého studia, na které navazuje čtyřleté studium II. stupně. Do II. stupně mohou být přijati starší žáci na základě dovedností v daném předmětu. Vyučujeme hře na běžné hudební nástroje, ale také méně obvyklé jako je harfa nebo fagot. Vyučujeme sólový nebo sborový zpěv a také skladbu. Povinnými předměty podle daného studia jsou Hudební teorie a praxe, Komorní hra nebo Komorní zpěv. Naše výuka je naplňovaná podle vypracovaného Školního vzdělávacího programu. Součástí každé individuální vyučovací hodiny je rozvoj improvizace. Máme i oddělení pro zrakově postižené. Na škole pěstujeme přátelské, podporující a tvořivé prostředí. Naším cílem je vést žáky ke kulturnímu životu, k zájmu a lásce k umění, rozvíjet jejich talent a dovednosti. Prostřednictvím studia se žák učí mimo jiné spolupráci, komunikaci, vystupování, zdravému sebevědomí, zodpovědnosti, rozvíjí paměť, estetické cítění.

Zřizovatel školy

Mgr. Miroslav Suchý
a Ivona Suchá
info@zusorchidea.com

Ředitelka

Ředitelna

v budově ZŠ J. Babáka
 

Kde působíme

ZŠ J. Babáka
Jana Babáka 1, Brno – Žabovřesky

ZŠ Hudcova
Hudcova 35, Brno – Medlánky

ZŠ nám. Svornosti
nám. Svornosti 7, Brno – Žabovřesky

ZŠ Botanická
Botanická 70, Brno – Královo Pole/Ponava

Naši učitelé

Kliknutím na jméno učitele je možné napsat email.

Dechové oddělení

Marcela Grätzová, dipl.um. – vedoucí oddělení, zobcová flétna, hoboj

BcA. Michal Damborský – trubka
Simona Benáčková, DiS. – zobcová flétna, příčná flétna
MgA. Michaela Kroupová Durajová – zobcová flétna, příčná flétna
Mgr. et Bc. Anna Horníková – zobcová flétna
Bc. Petra Jati – zobcová flétna, příčná flétna
BcA. Jan Jelínek – zobcová flétna, fagot
Petr Kotiš, dipl.um. – saxofon
Jarmila Malochová – zobcová flétna
Radim Milka– zobcová flétna
Tereza Nová, DiS. – zobcová flétna
Mgr. MgA. Aleš Novotný – zobcová flétna, klarinet, fagot
Mgr. Stanislav Pavlíček – klarinet
Mgr. Marek Susčík – zobcová flétna
MgA. Michaela Šutovská – zobcová flétna, hoboj, saxofon
Mgr. Martina Venc Matušínská – příčná flétna
MgA. Pavel Vydra – trubka
MgA. Jozef Zimka – trubka

 

Klavírní oddělení

MgA. Linda Coganová – vedoucí oddělení, klavír, korepetice

BcA. Kamila Holíková – hra na klavír, korepetice
Mgr. Věra Chmelová Ph.D. – klavír, skladba
MgA. Vanesa Mihaylova Ignatova-Grabon – klavír, korepetice
Mgr. Vladimíra Krčková – hra na klavír, korepetice
Jarmila Malochová – klavír
Tamara Michalcová, Dis. Art. – hra na klavír, korepetice
Michaela Raková, DiS. – klavír, korepetice
MgA. Silvie Sommrová – klavír, korepetice
Mgr. Marek Susčík – klavír
MgA. Jarmila Šranková – klavír, korepetice
MgA. Viktor Vojnovič, Ph.D. – klavír, korepetice

Kytarové oddělení

MgA. Adam Trunečka – vedoucí oddělení, kytara

Mgr. Alena Böhmová – kytara
Libor Janeček, Dipl. um.– kytara
Michaela Marvanová, DiS. – kytara

Oddělení elektronických klávesových nástrojů, akordeon

Radim Milka – keyboard
Jarmila Malochová – keyboard
Mgr. Marek Susčík – akordeon

Smyčcové oddělení

Mgr. Pavlína Jelínková – vedoucí oddělení, violoncello

MgA. Karla Mynaříková – housle, viola
Jana Šíchová, Dipl.um – housle

Pěvecké oddělení

Anna Řiháčková Dipl.um. – vedoucí oddělení, pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, komorní a sborový zpěv

Mgr. Barbora Dürrová – pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv
Mgr. MgA. Bc. Michal Jančík – sborový zpěv
Mgr. Veronika Novosádová Ph.D. – pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, komorní a sborový zpěv
Mgr. Eva Novotná – pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv
Mgr. Lada Novotná – pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv
Eva Sáblíková, DiS. – pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, komorní a sborový zpěv
Iva Táborská, DiS. – pěvecká hlasová výchova
MgA. Eva Vlčková Nedomová – pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, komorní a sborový zpěv

 

Oddělení teoretických předmětů

Mgr. et Bc. Anna Horníková – vedoucí oddělení, přípravná hudební výchova, hudební teorie a praxe

Mgr. Barbora Dürrová – přípravná hudební výchova, hudební teorie a praxe
Mgr. MgA. Bc. Michal Jančík – hudební teorie a praxe ZŠ
Bc. Julie Anna Levínská – hudební teorie a praxe
Mgr. Veronika Novosádová PhD. – přípravná hudební výhova, hudební teorie a praxe
Anna Řiháčková Dipl.um. – předškolní přípravná hudební výchova
Eva Sáblíková, DiS. – přípravná hudební výchova, hudební teorie a praxe

Základní informace

Uhodli jste, jestliže si myslíte, že je naše škola podobná stovkám jiných ZUŠ. Ano, je to tak. Také my musíme plnit všechna nařízení, usnesení a zákony. Proto i u nás platí učební plány a osnovy. Také my máme přípravné oddělení pro děti předškolního věku, ale již od 4 let. V přípravných odděleních „školáků“ se lišíme od většiny ZUŠ tím, že děti začínají s nástrojem okamžitě. Tedy v září, ne až od pololetí. Přípravným nástrojem je klavír nebo zobcová flétna. Následuje sedmiletý první stupeň, čtyřletý druhý stupeň pro středoškoláky a ještě může navázat studiem pro studenty VOŠ.
Nalezneme však i další odlišnosti od jiných ZUŠ. V první řadě je to elementární improvizace, kterou řada našich učitelů systematicky uplatňuje u svých žáků již od samých počátků čímž rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, které pak může žák uplatnit ve svém životě v různých oblastech praktického zaměření. Pro tvořivě nadané žáky máme od roku 2006 oddělení skladby, kam zařazujeme žáky již od sedmi let.
Na naší škole působí také učitelé, kteří se dokáží vedle požadavků osnov zabývat se svými žáky také hudbou lidovou, populární a zábavnou (více v rubrice Školní vzdělávací program).
Nesmíme zapomenout na již zmíněné oddělení v úvodu této kapitoly: Předškolní přípravnou hudební a nástrojovou výuku pro děti od 4 nebo 5ti let. Děti pod vedením nejzkušenějších učitelů zvládají základní elementární hudební výchovu, hlasovou výchovu, rozvoj fantazie, kresbu, dramatiku, základy hry na klavír nebo zobcovou flétnu, pohybovou výchovu a k tomu mají možnost vlastnoručně si „osahat“ housličky nebo třeba i harfu. Tím se naší škole daří již od samých počátků uplatňovat to, s čím se na ZUŠ běžně pracuje, ale většinou odděleně v oborech. U nás dáváme souhrn všeho právě těm nejmenším. Zde se také nejlépe ukáže, kterým směrem se zaměřit, protože vše najednou, to jedno dítko těžko zvládne. Protože máme pouze obor hudební, nečiníme žádné překážky žákům, kteří později chtějí navštěvovat třeba taneční obor na jiné ZUŠ.
Dovolíme si upozornit Vás ještě na jeden fakt: Většina ZUŠ nemá oddělení pro 4leté děti, protože v souladu se Zákonem se na děti tohoto věku neposkytuje státní dotace. Školné na tyto děti je pouze symbolické, protože skutečné náklady jdou na vrub školy. Jestliže se naše škola v tomto případě nechová tržně, předpokládá, že i rodiče těchto dětí nepřejdou okamžitě po vyčerpání této materiální výhody na jinou školu.
Než se rozhodnete pro naší školu, můžeme Vás pozvat přímo do vyučování, abyste si mohli udělat představu. Napište nám co byste rádi shlédli, přidejte k tomu ještě několik pro Vás vhodných termínů a my Vás rádi pozveme.