Základní informace

Školné

Základní pololetní školné je stanoveno na 2 000,- Kč při jedné celé vyučovací hodině hry na hudební nástroj nebo pěvecké hlasové výchovy, jedné hodině Hudební teorie a praxe, od 3. nebo 4. ročníku hodiny Komorní nebo Souborové hry, Komorního zpěvu. U některých nástrojů jako kytara, keyboard a u pěvecké hlasové výchovy je možné, aby v jedné hodině byli vyučováni dva žáci, v případě zobcové flétny až 4 žáci. V takovém případě činí pololetní školné 1 200,- Kč.
Předškolní přípravná hudební výchova v rozsahu 1,5 až 2 hodiny je stanovena na 1 800,- Kč.
Výrazné slevy poskytujeme žákům při studiu hry na dva hudební nástroje, nebo hudební nástroj a pěveckou hlasovou výchovu. Případné studium třetího nástroje je zdarma.

V odůvodněných případech poskytuje škola další slevy.
Upřednostňujeme výběr školného v hotovosti. Platba převodem je možná, avšak je nutné uvést všechny číselné symboly a jméno žáka (ne rodičů).
Na některých pracovištích může dojít vzhledem k vyššímu nájmu ke zvýšení školného, v takovém případě jsou rodiče včas informováni.