Přihláška

Podrobné informace k přijímacímu řízení

    1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu. Úspěšné odeslání přihlášky bude potvrzeno větou „Vaše přihláška byla v pořádku odeslána“.
     V případě, že by nebylo z kapacitních důvodů možné zařazení do vybraného studia (předmětu), uveďte do poznámky, o který jiný předmět byste měli zájem.
     Např.: náhradní klavír
     Pokud máte zájem o studium dvou předmětů souběžně, opět uveďte do poznámky druhý předmět.
     Např.: souběžně klavír
     Předběžná přihláška

   

  1. Vyplňte a odešlete registrační formulář pro rezervaci termínu pro Přijímací ověřovací talentovou zkoušku.
   Registrační formulář pro rezervaci termínu

Informace o zpracování osobních údajů

V případě přijetí žáka jsou osobní údaje žáka a zákonných zástupců zpracovávány za účely studia a plněním právních předpisů (školský zákon).

Dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má každá osoba dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., jejíž osobní údaje jsou zpracovávány právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům, uplatnit právo vysvětlení, aktualizaci, na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.