Úspěchy našich žáků

Osobním úspěchem každého žáka je, když je připraven sám veřejně vystoupit. Bývá to zážitkem, na který se nezapomíná a který může napomoci i při jiných příležitostech veřejné komunikace v dospělosti. Úspěchem školy a každého jednotlivého učitele je, když žáci přijdou na koncert vhodně oblečeni, před svým vystoupením i po něm se umí uklonit, když rodiče se svými dětmi neodcházejí během koncertu. Přispíváme tak ke společenské výchově. K největším úspěchům každé školy jistě patří, jestliže její žáky přijme k dalšímu studiu vyšší škola, v našem případě konzervatoř nebo gymnázium s uměleckou profilací. To je uznání, které vypovídá o úrovni práce školy. U našich žáků se to povedlo již v bezmála dvaceti případech.

Soutěžní úspěchy našich žáků v aktuálním školním roce

Gratulujeme paní uč. Věře Chmelové a jejím žákyním na soutěžích v oboru hra na klavír:

Mezinárodní klavírní soutěž při festivalu Astana Stars, Kazachstán – Maďarsko, květen 2021
Amálie Vlčková (1. kategorie) – Grand Prix
Hana Graffová (1. kategorie) – 1. místo

Pianoforte per tutti, klavírní přehlídka, Příbor, květen 2021
Amálie Vlčková (3. kategorie) – zlaté pásmo a ocenění za mimořádný interpretační výkon

12th World Open Music Competition, Srbsko, duben 2021
Amálie Vlčková, hra na klavír (V. kategorie) – 1. cena

Gratulujeme paní uč. Silvie Sommrové a jejím žákyním k výsledkům na soutěži v oboru hra na klavír

Pianoforte per tutti, klavírní přehlídka, Příbor, květen 2021

Justýna Pelikánová (4. kategorie) – stříbrné pásmo
Karolína Došlíková (4. kategorie) – stříbrné pásmo

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2019/2020

Mezinárodní skladatelská soutěž pro mladé skladatele v Lucembursku Artiste en herbe, březen 2020

Ocenění získali žáci ze třídy paní učitelky Věry Chmelové:
Tereza Nikoletta Sommrová (kategorie 11 – 15 let) – 2. místo
Michal Šlais (kategorie7 – 10 let) – 3. místo
Petr Boháč, Jiří Brychta, Hana Graffová, Teodora Pavlatová, Amálie Vlčková,
Nela Vojtková, Lea Venclíková – tito žáci získali Cenu zakladatelky a prezidentky soutěže

Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol České republiky vyhlášenou MŠMT v oboru:
Hra na klavír, 2. – 3. března 2020, Brno

Hana Graffová (1. kategorie) – 1. místo s postupem
Amálie Vlčková (1. kategorie) – 1. místo s postupem
Nela Vojtková (2. kategorie) – 1. místo s postupem
Sebastian Wright (9. kategorie) – 1. místo s postupem,
Zvláštní cena poroty za stylovou interpretaci
Ella-Ada Apolena Wright (4. kategorie) – 2. místo
Ellen Mozgvová (8. kategorie) – 2. místo

Výše uvedení žáci jsou vedeni paní uč. Věrou Chmelovou, která získala Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogickou přípravu.

Eliška Malinková (0. kategorie, ze třídy paní uč. Evy Sýkorové) – 3. místo
Justýna Pelikánová (2. kategorie, ze třídy paní uč. Silvie Sommrové) – 3. místo
František Kvita (3. kategorie, ze třídy pana uč. Viktora Vojnoviče) – čestné uznání

Hra na kytaru, 2. – 3. března 2020, Brno
Martin Luner (6. kategorie, ze třídy pana uč. Adama Trunečky) – 1. místo s postupem,
Zvláštní cena Absolutního vítěze,
Diplom za tvorbu a provedení vlastních skladeb
Iva Viskotová (kategorie 0b, ze třídy pana uč. Adama Trunečky) – 2. místo
Nikol Vojtková (kategorie 0c, ze třídy pana uč. Adama Trunečky) – 2. místo
kytarové duo: Anna Čeřenová a Elena Pumprlová (2. kategorie, ze třídy paní uč. Aleny Böhmové) – 3. místo
Vít Ventruba (6. kategorie, ze třídy pana uč. Libora Janečka) – čestné uznání

Hra na smyčcové nástroje – violoncello, 3. – 4. března 2020, Brno
Michaela Matoulková (2. kategorie, ze třídy paní uč. Pavlíny Jelínkové) – 2. místo
Teodora Pavlatová (3. kategorie, ze třídy paní uč. Pavlíny Jelínkové) – 2. místo

Karlovarský skřivánek, regionální kolo pěvecké soutěže, 19. února 2020, Brno
Veronika Matoušková (kategorie C1, ze třídy paní uč. Evy Vlčkoví Nedomové) – 1. místo s postupem do celostátního kola
Lucie Matulová (kategorie C 1, ze třídy paní uč. Veroniky Novosádové) – 1. místo s postupem do celostátního kola

Amadeus – XXVI. ročník klavírní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let, 8. – 9. listopadu 2019, Brno, Besední dům
Amálie Vlčková (III. kategorie, 8 let) – 1. cena a Mimořádná cena poroty za nejlepší výkon v I.- III. kategorii
Hana Graffová (III. kategorie, 8 let) – 3. cena
Pedagogické vedení obou žákyň p. uč. Věra Chmelová.

 

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

Národní soutěž ZUŠ v oboru Skladba, II. kolo ústředního kola – 5. – 7. června 2019, Hradec nad Moravic
Teodora Pavlatová (2. kategorie) – zlaté pásmo
Tereza Nikoletta Sommrová (3. kategorie) – zlaté pásmo + mimořádné ocenění
Amálie Vlčková (1. kategorie) – stříbrné pásmo

Celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů – 23. – 26. května 2019, Polička

ZLATÉ PÁSMO
Hana Graffová (kategorie 7-8 let, ze třídy p. uč. Věry chmelové)
Amálie Vlčková (kategorie 7-8 let, ze třídy p. uč. V. Chmelové)
a Zvláštní ocenění za interpretaci skladeb B. Martinů
Sebastian Wright (kategorie 17-18 let ze třídy p. uč. V. Chmelové)

STŘÍBRNÉ PÁSMO
Tereza Nikoletta Sommrová (kat. 11–12 let, ze třídy p. uč. V. Chmelové)

BRONZOVÉ PÁSMO
Justýna Pelikánová (kategorie 9-10 let, ze třídy p. uč. S. Sommrové)

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Karolína Došlíková (kategorie 9-10 let, ze třídy p. uč. S. Sommrové)
Ella Apolena-Ada Wright (kategorie 9-10 let, ze třídy p. uč. V. Chmelové)

OCENĚNÍ PEDAGOGA:
Srdečně blahopřejeme také paní učitelce Věře Chmelové,
která od poroty obdržela Zvláštní ocenění za vynikající pedagogické vedení.

Flautování – Celostátní soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu – Jindřichův Hradec, 12. a 13. dubna 2019
Amélie Eksler (2. kategorie, ze třídy p. uč. A. Novotného) získala zlaté pásmo
Zuzana Kýrová (2. kategorie, ze třídy p. uč. A. Novotného) získala stříbrné pásmo

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů – Ořechov, 26. března 2019
Duo houslí ve složení Václav Šícha a Martin Šmerda ze třídy p. uč. Zdenky Tomkové získalo ve 4. kategorii 3. místo
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Blansko, 18. března 2019
Trio příčných fléten složené z žáků více ZUŠ, ve kterém 1. flétnu zastoupila naše žákyně Magdaléna Milková ze třídy p. uč. Martiny Venc Matušínské, získalo ve IV. kategorii do 19 let 1. místo.

Celostátní kolo XXIV. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek – Karlovy Vary, 18. – 20. března 2019
V kategorii A2 získal Matěj Pytluk ze třídy p. uč. Anny Řiháčkové získal 2. místo a Cenu za hudební projev a Lucie Matulová ze třídy p. u. Veroniky Novosádové 3. místo.

Beethovenovy Teplice – konzervatoř Teplice, 8. -9. března 2019
Amálie Vlčková ze třídy p. uč. Věry Chmelové získala na klavírní soutěži v 1. kategorii do 9 let 1. cenu.

Národní soutěž ZUŠ v oboru skladba – 1. kolo
V 1. kole skladatelské soutěže žáků ZUŠ bylo anonymně posouzeno 228 skladeb od 78 mladých autorů. Celkem bylo uděleno 18 zlatých pásem, 50 stříbrných a 10 bronzových pásem. Žáci ze třídy p. uč. Věry Chmelové byli oceněni:

Amálie Vlčková v 1. kategorii získala zlaté pásmo,
Teodora Pavlatová ve 2. kategorii získala zlaté pásmo,
Tereza Nikoletta Sommrová ve 2. kategorii získala zlaté pásmo,
Petr Boháč v 1. kategorii získal stříbrné pásmo,
Hana Graffová v 1. kategorii získala stříbrné pásmo,
Adrian Sloučka v 1. kategorii získal stříbrné pásmo,
Anna Třískalová v 1. kategorii získala stříbrné pásmo,
Nela Vojtková v 1. kategorii získala stříbrné pásmo,
Nikol Vojtková v 1. kategorii získala stříbrné pásmo,
Jiří Brychta ve 2. kategorii získal stříbrné pásmo,
Lea Venclíková ve 2. kategorii získala stříbrné pásmo,
Ella Apollena-Ada Wright získala ve 2. kategorii stříbrné pásmo.
Ze třídy p. uč. Silvie Sommrové získala
Justýna Pelikánová v 1. kategorii stříbrné pásmo.

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů – Brno, 22. února 2019
1. cena v 0. kategorii Duo zobcových fléten v obsazení Kateřina Pataki a Amálie Vlčková
ze třídy p. uč. Petry Jati.
1. cena v I. kategorii Trio zobcových fléten v obsazení Natálie Kobylková, Emma Bajerová, Adina Menšíková ze třídy p. uč. Anny Horníkové.
2. cena v I. kategorii Kvarteto zobcových fléten v obsazení Edita Surá, Nikol Vojtková, Nela Vojtková, Barbora Brillová ze třídy p. uč. Anny Horníkové a Michaely Šutovské
3. cena v II. kategorii Trio zobcových fléten s klavírem v obsazení Amélie Eksler, Zuzana Kýrová, Ela Ada Apolena Wright ze třídy p. uč. Aleše Novotného a Věry Chmelové
3. cena ve IV. kategorii Kvarteto příčných fléten v obsazení Magdaléna Milková, Jakub Matoulek, Anna Turková, Michaela Ježíková ze třídy p. uč. Martiny Venc Matušínské
Čestné uznání ve III. kategorii Duo příčných fléten v obsazení Jolana Opravilová, Anna Podroužková ze třídy p. uč. Martiny Venc Matušínské
1. cena s postupem do krajského kola a zároveň Absolutní vítězství ve IV. kategorii Magdaléna Milková ze třídy p. uč. Martiny Venc Matušínské, která se ve čtvrtek 21. února účastnila okresního kola v okrese Brno-venkov, v triu složeném z žáků více škol.

Karlovarský skřivánek (regionální kolo pěvecké soutěže, Brno, 19. února 2019)
Lucie Matulová – 1. místo s postupem do celostátního kola v kategorii A2 (mladší žáci), ped. vedení Veronika Novosádová
Matěj Pytluk – 1. místo s postupem do celostátního kola v kategorii A2, ped. vedení Anna Řiháčková
Markéta Jílková – 1. místo s postupem do celostátního kola C (starší žáci), ped. vedení Jitka Koutníková
Anna Juránková – 1. místo s postupem do celostátního kola v kategorii C, ped. vedení Eva Vlčková Nedomová
Edita Munzarová – 2. místo, ped. vedení Jitka Koutníková

Mozart opět v Olomouci (Soutěžní klavírní přehlídka, Olomouc, 7. – 8. listopadu 2018)
Hana Graffová oceněna zlatým pásmem v 0. kategorii,
Amálie Vlčková oceněna zlatým pásmem v 0. kategorii a Mimořádnou cenou za provedení skladby W. A. Mozarta.
Obě žákyně navštěvují třídu paní učitelky Mgr. Věry Chmelové PhD.

Amadeus – Mezinárodní klavírní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let, Brno 1. – 3. listopadu 2018
Amálie Vlčková získala v 1. kategorii 2. místo (ped. vedení Mgr. Věra Chmelová PhD.)

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

Prague Junior Note (červen 2018)
Amálie Vlčková ze třídy p. uč. Věry Chmelové získala v 0. kategorii 2. místo, Prague Junior Note 

Krajská kola soutěže základních uměleckých škol

22. a 23. března patřila soutěž sólovému zpěvu 
Lucie Matulová (0. kategorie) 1. místo – ze třídy p. uč. Veroniky Hrůzové
Magda Pravcová (0. kategorie) 1. místo – ze třídy p. uč. Jitky Koutníkové
Theodore Randall (V. kategorie) 3. místo – ze třídy p. uč. Jitky Koutníkové

27. března byla zaměřena na zobcové flétny
Kateřina Pataki (hru 0. kategorie) 2. místo – ze třídy p. uč. Petry Jati
Adina Menšíková (1. kategorie) 2. místo – ze třídy p. uč. Anny Horníkové
Zuzana Kýrová (2. kategorie) 3. místo – ze třídy p. uč. Aleše Novotného

28. března byla určena hře na příčnou flétnu 
Veronika Jelenová (VI. kategorie) 2. místo – ze třídy p. uč. Martiny Venc Matušínské

Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol – 26. února až 2. března 2018

Obor hra na zobcovou flétnu:
Kateřina Pataki (0. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Petra Jati
Menšíková Adina (I. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Anna Horníková)
Zuzana Kýrová (II. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Aleš Novotný)
Amélie Eksler (III. kategorie) 2. místo (ped. vedení p. uč. Aleš Novotný)
Zuzana Kačerová (V. kategorie) 2. místo (ped. vedení p. uč. Michaela Durajová)
Adriana Tejralová (IV. kategorie) 3. místo (ped. vedení Petra Jati)

Obor hra na příčnou flétnu:
Veronika Jelenová (VI. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Martina Venc Matušínská)
Magdaléna Milková (VIII. kategorie) 1. místo (ped. vedení p. uč. Martina Venc Matušínská)
Al – Shammri Fatima (IV. kategorie) 2. místo (ped. vedení p. uč. Martina Venc Matušínská)
Iona Randall (V. kategorie) 2. místo (ped. vedení p. uč. Martina Venc Matušínská)
Monica Hladíková (IX. kategorie) 3. místo (ped. vedení p. uč. Michaela Durajová)

Obor hra na klarinet:
Eduard Petrášek (V. kategorie) čestné uznání (ped. vedení p. uč. Stanislav Pavlíček)
Emma Safari Tesáčková (V. kategorie) diplom za účast (ped. vedení p. uč. Stanislav Pavlíček)

Obor sólový a komorní zpěv:
Lucie Matulová (0. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Veronika Hrůzová)
Magda Pravcová (0. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Jitka Koutníková)
Daniela Zezulová (II. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení Mgr. Eva Novotná)
Theodore Randall (V. kategorie) 1. místo s postupem (ped. vedení p. uč. Jitka Koutníková)
Veronika Matoušková (0. kategorie) 2. místo (ped. vedení p. uč. Eva Vlčková Nedomová)
Anna Juránková (IV. kategorie) 3. místo (ped. vedení p. uč. Eva Vlčková Nedomová)
Zdeňka Nováková (IX. kategorie) 3. místo (ped. vední p. uč. Jitka Koutníková)

Komorní sbor – kvinteto (O. kategorie): 
Emílie Bukajová, Anika Lomtatidze, Taťána Malíková, Veronika Matoušková, Vendula Prachařová (ped. vedení p. uč. Eva Vlčková Nedomová)
Mimořádná cena: Diplom za umělecký ansámblový projev

Všechny výkony byly provedeny za klavírní spolupráce
p. uč. H. Tmějové a V. Vojnoviče.
P. uč. Viktor Vojnovič získal také cenu poroty za klavírní doprovod.

Karlovarský skřivánek – 21. února 2018 v Brně

Kategorie A2 (mladší žáci)
Veronika Matoušková 1. místo s postupem do celostátního kola (ze třídy p. uč. E. Vlčkové Nedomové)

Kategorie C1 (starší žáci klasický zpěv)
Anna Juránková 3. místo  (ze třídy p. uč. E. Vlčkové Nedomové)
Theodore Randall 3. místo (ze třídy p. uč. J. Koutníkové)

Kategorie C2 (starší žáci populární zpěv)
Alena Pojerová 1. místo s postupem do celostátního kola (ze třídy p. uč. J. Koutníkové) 
Edita Munzarová 3. místo (ze třídy p. uč. J. Koutníkové)

Žáci soutěžili za vynikajícího klavírního doprovodu
p. uč. Hany Tmějové a p. uč. Viktora Vojnoviče.

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017
Úspěchy žáků klavírního oddělení na 1. ročníku soutěžní přehlídky Piano per tutti aneb klavír pro všechny, která se konala 30. a 31. března 2017 v Příboře.
Ze třídy p. uč. Věry Chmelové byla oceněna Amálie Vlčková (O. kategorie) zlatým pásmem a zvláštní cenou za mimořádný výkon.
Ze třídy p. uč. Viktora Vojnoviče získala Kamila Navrátilová (2. kategorie) stříbrné pásmo, Josefína Papoušková (2. kategorie) bronzové pásmo, Karolína Zamboyová (3. kategorie) stříbrné pásmo.
Žáci ze třídy p. uč. Věry Chmelové Tereza Nikoletta Sommrová  (kategorie 7 – 10 let) a Dominik Gajdoš (kategorie 11- 15 let) získali na Mezinárodní skladatelské soutěži Artistes en herbe v Lucembursku, do které bylo posláno celkem 242 skladeb z celého světa 3. místo. Gratulujeme.
Ve dnech 19. – 21. března se účastnili žáci pěveckého oddělení celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. V kategorii A2 z počtu 39 soutěžících si vyzpívala Magda Pravcová ze třídy p. uč. Jitky Koutníkové 3. místo, Emílie Bukajová ze třídy p. uč. Evy Vlčkové Nedomové čestné uznání. Gratulujeme.

Gratulujeme k úspěchům žáků klavírního oddělení, kteří se 21. a 22. února 2017 zúčastnili Okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír:

 • Amálie Vlčková (O. kategorie) – 1. cena s postupem do krajského kola a Cena pro nejmladšího účastníka
 • Sebastian Wright (VII. Kategorie) 1. cena s postupem do krajského kola a Zvláštní cena za skladbu D. Scarlattiho
 • Ella Apolena-Ada Wright (I. kategorie) 2. cena
 • Kristýna Gajdošová (IV. kategorie) 2. cena
 • Tereza Nikoletta Sommrová (II. kategorie) 3. cena
 • Viktorie Bínová (VII. kategorie) čestné uznání I. stupně

Všichni žáci jsou vedeni p. uč. Věrou Chmelovou, které patří také velká gratulace! Gratulujeme také k ocenění žáků strunného oddělení, kteří se 23. a 24. února 2017 zúčastnili

Okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru:

 • Martin Luner (3. kategorie) ze třídy p. uč. A. Trunečky získal 2. místo,
 • Vít Ventruba (O./b kategorie) ze třídy p. uč. J. Zeleného získal 3. místo.

Gratulujeme k úspěchu našich žáků v regionálním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo 15. února 2017.

Kategorie A2 (mladší žáci):

 • Emílie Bukajová 1. místo s postupem do celostátního kola (ze třídy p. uč. Vlčkové Nedomové)
 • Magda Pravcová 1. místo s postupem do celostátního kola (ze třídy p. uč. Jitky Koutníkové)

Kategorie C1 (starší žáci):

 • Vojtěch Tesař 1. místo s postupem do celostátního kola (ze třídy p. uč. J. Koutníkové)
 • Petra Švehlová 2. místo (ze třídy p. uč. E. Štěrbové)
Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015

Klavírní soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce
Terezie D. Běčáková – zlaté pásmo
Viktorie Bínová – stříbrné pásmo
Kristýna Gajdošová – bronzové pásmo
Sebastian Wright – bronzové pásmo
(Všichni ocenění jsou žáci Věry Chmelové.)

Mezinárodní skladatelská soutěž „Artistes en Herbe“ 2015 v Lucembursku
Kristýna Gajdošová – 3. cena
Tereza Sommrová – 3. cena
Věra Chmelová, pedagog – cena pro pedagoga

Celonárodní soutěž ZUŠ, krajské kolo
Sólový zpěv:
Tereza Unčovská – 1. místo s postupem do celostátního kola (učí Marie Velebová)
Matěj Páč – 2. místo (učí Eva Vlčková)

Celonárodní soutěž ZUŠ, okresní kolo
Sólový zpěv:
Tereza Unčovská – 1. místo s postupem do krajského kola (učí Marie Velebová)
Matěj Páč – 1. místo s postupem do krajského kola (učí Eva Vlčková)
Sára Lankašová – 2. místo (učí Jitka Koutníková)
Petra Švehlová – 2. místo (učí Marie Velebová)
Karolína Schrieblová – čestné uznání (učí Jitka Koutníková)
Melanie Zbožínková – čestné uznání (učí Eva Vlčková)
Emílie Bukajová – zvláštní ocenění poroty (učí Eva Vlčková)

Hra na příčnou flétnu:
Veronika Jelenová – 2. místo (učí Martina Venc Matušínská)
Magdaléna Milková – 2. místo (učí Martina Venc Matušínská)
Anna Šťastná – 3. místo (učí Radvana Žáková)
Kateřina Smetanová – 3. místo (učí Martina Venc Matušínská)

Hra na klarinet:
Daniel Pravec – 3. místo (učí Stanislav Pavlíček)

Studenti naší hudební školy přijatí ke studiu na konzervatoři a nebo VŠ uměleckého směru

2020 – Sebastien Wright – klavír, Konzervatoř Brno
2016 – Viola Saláková – violoncello, Konzervatoř Brno
2016 – Vojtěch Tesař – sólový zpěv, Konzervatoř Brno
2014 – Kateřina Smetanová – příčná flétna, Akademie staré hudby na FF MU
2014 – Doubravka Čermáková – harfa, přípravný ročník Konzervatoře Brno
2013 – Jan Christian Kraft – housle
2013 – Lucie Puková – zpěv, Konzervatoř Jaroslava Ježka
2012 – Simona Němcová – hra na akordeon
2012 – Veronika Vlasáková – klavír, Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací
2012 – Vít Motyčka – hra na fagot
2010 – Markéta Babáčková – hudební věda FF MU
2010 – Romana Jelínková – sólový zpěv JAMU i AMU
2010 – Jan Macík – hra na fagot
2009 – Josef Javora – obor skladba
2006 – Robert Lacko – hra na klarinet
2006 – Lucie Klimová – taneční konzervatoř
2006 – Lenka Funková – hra na klarinet
2005 – Jakub Kozák – hra na klavír, vítěz ústředního kola celonárodní soutěže
2004 – Martin Vodička – zpěv, obor muzikál
2002 – Pavlína Tomková – hra na harfu
2001 – Pavel Horák – hra na fagot
1999 – Eva Nedomová – sólový zpěv