Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka.

1. února – Oborová klavírní přehrávka pro okresní kolo soutěže ZUŠ, 17:30 hodin
13. února – Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na violoncello, 17:30 hodin
14. února – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17:30 hodin
15. února – Žákovský koncert, 17:30 hodin
16. února – Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle, 17:30 hodin
21. února – Koncert dechového oddělení, 17:30 hodin
22. února – Žákovský koncert, 17:30 hodin
27. února – Třídní koncert žáků V. Vojnoviče, 17:30 hodin
29. února – Žákovský koncert, 17:30 hodin