Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka.

1. března – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin
2. března – Rodinné abonmá Filharmomnie Brno Hudba a jubileum, vystupuje Anna Bajerová/ soprán ze třídy V. Novosádové, 10:30 hodin, Besední dům
5. března – Brněnské klavírní mládí (koncert pořádaný spolkem Arete při Konzervatoři Brno) – z naší školy na koncertě vystupuje Nikolas Domský, Hana Graffová a Amálie Vlčková ze třídy V. Chmelové, 19 hodin, Besední dům
7. března – Žákovský koncert, 17:30 hodin
13. března – Oborový koncert dechového oddělení, 17:30 hodin
14. března – Žákovský koncert, 17:30 hodin
21. března – Žákovský koncert, 17:30 hodin
25. března – Třídní koncert žáků T. Nové, 18 hodin
27. března – Třídní koncert žáků M. Marvanové, 17:30 hodin – koncert se ruší z důvodů nemoci pedagoga
27. března – Koncert žáků ze třídy L. Coganové a M. Kroupové Durajové, 17:30 hodin, kavárna ERA