Školní rok začíná 4. září 2023.
Domluva individuálních i kolektivních předmětů probíhá 4. září od 10 do 14 hodin dle domluvy s vyučujícím.
Nové žáky nebo žáky přeřazené do jiné třídy kontaktuje vyučující nejpozději 4. září.
Přejeme všem pohodový a úspěšný školní rok.