16. září – Brněnské klavírní mládí 2021, 19 hodin, Besední dům – z naší školy vystupuje žákyně ze třídy paní uč. Věry Chmelové – Hana Graffová a Amálie Vlčková
17., 18. a 19. září účinkuje žákyně Lucie Matulová ze třídy kol. V. Novosádové a žák Matěj Pytluk ze třídy kol. A. Řiháčkové v opěře Věčná slečna bledá aneb Operní nejistoty pro široké masy v nastudování společnosti Hausopera. Lístky lze zakoupit na místě nebo on-line. Začátek představení v 19 hodin v Zemanově kavárně.
22. září – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17:00 hodin, sál školy
30. září – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 18:00 hodin, sál školy