Úkoly pro domáci studium v době zákazu výuky

Informace pro rodiče a žáky
Jak probíhá výuka v období zákazu

Nastalá situace zasáhla do osobního i pracovního života nás všech. Tím nejdůležitějším úkolem je, abychom „nezvaného návštěvníka“ přemohli a byli se schopni opět vrátit do normálního života. Věříme, že se tento úkol podaří, především si vzájemně pomáhejme, buďme ohleduplní a respektující.

Tak jako tomu bylo i v dobách dřívějších, hudba je dobrým společníkem i v náročnějších časech. To nejjednodušší, jak se můžeme hudebně potěšit a třeba rozptýlit, je zazpívat si. Jistou samozřejmostí je to pro žáky sólového zpěvu. Zpívat může ale opravdu každý. Žáci, kteří dochází do výuky některého z hudebních nástrojů, mohou svojí hrou potěšit také nejen sebe, ale i své okolí. Určitě se můžeme těšit na nové skladby našich skladatelů. Také v tomto případě se mohou své vlastní tvorbě věnovat všichni žáci. Někdo si vymyslí skladbičku pro nástroj někdo zase písničku.

Tak jako tomu je v případě základních a středních škol, ani u nás nemáme prázdniny. V době zákazu výuky ve školách jsou učitelé stále v kontaktu s žáky i rodiči. Učitelé se snaží o pravidelnou komunikaci minimálně jednou týdně, tak jako je frekvence výuky. Individuální výuka probíhá především podle možností rodičů nebo učitele. Se svými žáky probírají, čemu se mají doma věnovat, co se jim podařilo, s čím by chtěli pomoci. Velkým pomocníkem jsou komunikační technologie, které jsou nyní pro výuku dostačující. Je to například Skype, WhattsApp (popřípadě jiné). Žáci posílají své nahrávky, ke kterým učitel podává zpětnou vazbu. Velice vhodným doplněním v tomto období je poslech nahrávek, doplnění znalostí z nauky (především procvičování čtení not a rytmických cvičení).

Učitelé, kteří zajišťují teoretické předměty (předškolní přípravná hudební výchova, přípravná hudební výchova a hudební teorie a praxe), umisťují pro každý týden materiály k domácímu studiu (pracovní listy, poslechy, cvičení) ve zřízeném prostoru Google Classroom. Pokud ještě některý žák nebo rodič neobdržel emailovou pozvánku, spojte se svým učitelem hlavního oboru nebo přímo s učitelem nauky.

Tato forma neobvyklé výuky i studia má i své pozitivum. Žáci budou samostatnější, zodpovědnější, doplní si to, co nestíhali. Všichni budeme jistě zkušenější v používání technologií a jejich možností.

Milí rodiči, milí žáci, přejeme Vám pevné zdraví a budeme se těšit na osobní setkání!