V novém školním roce 2018/2019 naše žáky uvítáme 3. září 2018.

Od 10 do 14 hodin jsou učitelé přítomni na hlavní budově školy ZŠ J. Babáka. Žáci se v tomto čase dostaví k domluvě rozvrhu, pokud to z pádných důvodů není možné, kontaktují svého učitele jinou formou.

Pro nové žáky nebo žáky s přestupem k jinému učiteli je zveřejněný přehled se zařazením k danému učiteli na nástěnce u ředitelny školy (přízemí ZŠ J. Babáka, budova Hradecká).

10. září 2018 začíná výuka na všech pobočkách a také výuka všech kolektivních předmětů
(P PHV, PHV, HTaP, komorní hra, komorní zpěv).