Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v budově ZŠ J. Babáka.

5. října – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17:30 hodin, sál školy
12. října – Žákovský koncert, 17:30 hodin, sál školy
13. října – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin, učebna H1
17. října – Třídní koncert žáků S. Sommrové, 17:30 hodin, sál školy
18. října – Koncert dechového oddělení, 17:30 hodin, sál školy
19. října – Žákovský koncert, 17:30 hodin, sál školy
31. října – Třídní koncert žáků V. Vojnoviče, 17:30 hodin, sál školy