Vážení rodiče, milí přátelé naší školy!

Zvláštní stav, ve kterém se nalézáme, by měl pomalu končit. Mnoho škol opatrně začíná připravovat svůj provoz. Také my jsme zvažovali, co je reálné a co je nad naše možnosti.

Nemáme vlastní budovu, jsme v pronájmu ve čtyřech budovách základních škol, které také mají problémy s obnovením vyučování. K datu 11. května jsme ještě neměli žádné možnosti a kdybychom chtěli začít naši výuku 25. května, také bychom neměli kam Vás pozvat. Třídy, které bychom dostali k vyučování by byly jiné, nemusely by být v téže budově jako dosud a byla by jich asi jen čtvrtina. Znamená to, že většinu našich žáků bychom ani neměli kam umístit.

Na konci května bychom začínali asi jako na začátku školního roku. Týden až 14 dní by trvalo, než by se vše dalo do souladu s novými rozvrhy žáků, všichni našli své nové třídy a vše se ustálilo. Za dalších 14 dnů bychom se opět těšili zase na prázdniny.

Byl jsem velmi překvapen, jakou kvalitu měly nahrávky Vašich dětí, které stvořily doma pod vedením učitelů na dálku. V tomto způsobu výuky on line budeme ještě pokračovat během měsíce května i v červnu. Od nového školního roku obohatíme naši výuku ve třídách o úspěšné prvky, které jsme objevili a vyzkoušeli právě v tomto zvláštním období.

Velmi Vám vážení rodiče děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví.

Mgr. Miroslav Suchý
ředitel školy