Zákonní zástupci přijatých žáků se osobně dostaví v pondělí
17. června 2019 od 15 do 18 hodin nebo ve středu 19. června 2019 od 15 do 17 hodin na hlavní budovu školy (budova ZŠ J. Babáka), kde potvrdí nástup a doplní potřebné informace.

V případě dotazů je k dispozici paní učitelka Petra Jati na tel. čísle: 606 757 408.

Čekatelé budou v případě uvolněného místa kontaktováni.

Budova Jana Babáka 1

 • Hra na klavír

004/JB
005/JB
007/JB
015/JB
035/JB
039/JB
041/JB
043/JB
071/JB
073/JB
076/jB
083/JB

 • Hlasová výchova

003/JB
026/JB
038/JB
050/JB
053/JB
064/JB
065/JB

 • Hra na klarinet

037/JB

 • Hra na příčnou flétnu

021/JB
059/JB

 • Hra na saxofon

008/JB

 • Hra na housle

013/JB
018/JB
024/JB
060/JB

 • Hra na kytaru

011/JB
020/JB
031/JB
042/JB
047/JB
048/JB
069/JB
079/JB
082/JB

 • Hra na zobcovou flétnu

028/JB
029/JB
032/JB
054/JB
067/JB

 • Hra na keyboard

001/JB
012/JB
017/JB
019/JB
030/JB
040/JB
051/JB
068/JB

 • Skladba

063/JB

 • Předškolní přípravná hudební výchova (PPHV)

002/JB
009/JB
010/JB
025/JB
027/JB
033/JB
034/JB
046/JB
052/JB
066/JB
074/JB
075/JB
078/JB
080/JB
081/JB
011/B

Pobočka Hudcova:

 • Hra na zobcovou flétnu (individuální výuka):

044/JB

 • Hra na klavír (individuální výuka):

045/JB
062/JB

 • Hlasová výchova (individuální výuka):

028/H

 • Hra na kytaru (individuální výuka):

014/JB
023/JB
055/JB
056/JB
057/JB

 • PHV (skupinová výuka)

001/H (zob. flétna)
002/H (klavír)
003/H (zob. flétna)
004/H (kytara)
005/H (zob. flétna)
006/H (zpěv)
007/H (klavír)
008/H (zob. flétna)
009/H (klavír)
010/H (zob. flétna)
011/H (zob. flétna)
012/H (klavír)
013/H (zob. flétna)
014/H (zob. flétna)
015/H (kytara)
016/H (zpěv)
017/H (zob. flétna)
018/H (kytara)
019/H (zpěv)
020/H (kytara)
021/H (zob. flétna)
022/H (klavír)
023/H (klavír)
024/H (zob. flétna)
026/H (zob. flétna)
027/H (klavír)
062/JB (klavír)
070/JB (klavír)
072/JB (kytara)

Pobočka Botanická

 • PHV (skupinová výuka, zobcová flétna)

003/B
004/B
005/B
007/B
008/B
010/B

Pobočka náměstí Svornosti

 • Hlasová výchova (individuální výuka):

016/JB

 • Hra na klavír (individuální výuka):

022/JB
061/JB

 • PHV (skupinová výuka)

001/NS (zobc. flétna)
002/NS (zobc. flétna)
003/NS (zobc. flétna)
004/NS (zobc. flétna)
005/NS (zpěv)
006/NS (klavír)
007/NS (zpěv)
008/NS (klavír)
009/NS (kytara na J. Babáka)
010/NS (zobc. flétna)
011/NS (zpěv)
012/NS (klavír)
014/NS (zpěv)
015/NS (zpěv)
016/NS (zobc. flétna)
017/NS (zobc. flétna)
018/NS (klavír)
058/JB (zobc. flétna)

Z kapacitních důvodů v tuto chvíli nemohou být přijati tito uchazeči (mohou být oslovení dodatečně v průběhu školního roku):

006/JB
036/JB
049/JB
001/B
002/B
006/B
009/B
012/B