3. listopadu – Žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
7. listopadu – Oborový koncert pěveckého oddělení, 18 hodin, sál školy
8. listopadu – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 18 hodin, sál školy
9. listopadu – Oborový koncert dechového oddělení, 17:30 hodin, sál školy
10. listopadu – Žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
15. listopadu – Oborový koncert klavírního oddělení, 17:30 hodin, sál školy
16. listopadu – Třídní koncert žáků I. Horáčkové, 18 hodin, sál školy
21. listopadu – Třídní koncert žáků V. Vojnoviče, 17:30 hodin, sál školy
23. listopadu – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17 hodin, sál školy
24. listopadu – Žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
27. listopadu – Rozsvěcování vánočního stromu v Medlánkách, 17 hodin
28. listopadu – Adventní koncert v kostele sv. Augustina na Kraví hoře, 18 hodin
29. listopadu – Oborový koncert kytarového oddělení, 17 hodin, sál školy
30. listopadu – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17 hodin, sál školy