2. května – 2. termín přijímacích talentových zkoušek, budova ZŠ J. Babáka
4. května – 17. žákovský večer, 17:30, sál školy
9. května – 3. termín přijímacích talentových zkoušek, budova ZŠ J. Babáka
9. května – Třídní besídka žáků M. Marvanové, 17 hodin, sál školy
10. května – Soutěžní přehlídka klavírního oddělení, od 14 hodin, sál školy
11. května – 18. žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
12. května – Třídní koncert žáků L. Janečka, 18 hodin, sál školy
15. května – Třídní koncert žáků V. Vojnoviče, 17:30 hodin, sál školy
16. května – Kytarový koncert, 17:30 hodin, sál školy
17. května – Dechový koncert, 17:30, sál školy
19. května – 4. termín přijímacích talentových zkoušek
19. května – Třídní koncert žáků J. Malochové a R. Milky, 17 hodin, sál školy
22. května – Flétnový koncert žáků J. Pařízkové, 17:30 hodin, Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, Brno
23. května – Slavnostní koncert ke Dni matek, 17:30 hodin, Besední dům, Komenského nám. Brno
24. května – v 17:30 v sále započne Dechový koncert, který organizuje kol. P. Jati.
25. května – Absolventský koncert, 17:30, sál školy
29. května – Třídní koncert žáků V. Krčkové, 18 hodin, sál školy
30. května – Třídní koncert žáků I. Horáčkové, 18 hodin, sál školy