4. května – Oborový koncert dechového oddělení, sál školy, 18 hodin
9. května – Slavnostní koncert ke Dni matek, Besední dům, Komenského náměstí, 17:30 hodin
10. května – Třídní koncert žáků S. Hricové, sál školy, 16 hodin
13. května – Třídní koncert žáků J. Malochové a R. Milky, sál školy, 17 hodin
17. května – Oborový koncert pěveckého oddělení, sál školy, 17 hodin
19. května – Absolventský koncert, sál školy, 17 hod.
20. května – Třídní koncert žáků T. Nové, sál školy, 16 hod.
20. května – Třídní koncert žáků L. Janečka, sál školy, 17:30 hodin
24. května – Oborový koncert kytarového oddělení, sál školy, 17 hodin
24. května – Třídní koncert žáků J. Malochová, učebna, 17 hodin
24. května – Třídní koncert žáků S. Sommrové, učebna, 17:30 hodin
26. května – Absolventský koncert, sál školy, 17 hodin