Pokud není uvedeno jinak, všechny akce se konají v prostoru Microsoft Teams.

3. května – Absolventský koncert žákyně Terezy N. Sommrové ze tř. S. Sommrové, jako hosté vystoupí žáci ze stejné třídy a žákyně Magdaléna Milková ze tř. M. Venc Matušínská, 17:30 hodin
5. května – Třídní besídka žáků V. Chmelové, 17:45 hodin, v prostoru Skype
6. května – 10. on-line žákovský večer, 17:30 hodin
11. dubna – Třídní besídka žáků L. Kornhäuserové, 17:00 hodin
13. května – Jarní koncert ke Dni matek – účinkují žáci, jejich rodiny a pedagogové školy
20. května – Třídní besídka žáků L. Janečka, 17 hodin
20. května – Třídní besídka žáků M. Šutovské, 18 hodin
25. května – Třídní besídka žáků S. Sommrové, 17 hodin
25. května – Koncert mladých talentů (stipendistů programu Men ART) v rámci festivalu Pražského jara – vystupuje žákyně Amálie Vlčková ze tř. V. Chmelové, 20 hodin, kostel Šimona a Judy, streamovaný koncert, odkaz bude k dispozici na stránkách školy
26. května – Třídní besídka žáků K. Nýčové, 17 hodin
27. května – 11. žákovský večer, 17:30 hodin