7. dubna – Třídní besídka žáků S. Sommrové, v 17:00 hodin
8. dubna – Velikonoční koncert, v 17:30 hodin
15. dubna – 7. on-line žákovský večer, v 17:30 hodin
21. dubna – Oborový koncert smyčcového oddělení, v 17:30 hodin
22. dubna – 8. on-line žákovský večer, v 17:30 hodin
27. dubna – Oborový koncert kytarového oddělení, v 17: 30 hodin
29. dubna – 9. on-line žákovský večer, 17:30 hodin

Všechny akce se konají v prostoru Microsoft Teams.