Srdečně Vás zveme na naše i společné akce 3. ročníku ZUŠ OPEN:

Naše umění bude slyšet v jeden čas na čtyřech místech a to
ve 14 hodin před budovou ZŠ J. Babáka,
ZŠ nám. Svornosti, ZŠ Hudcova a ZŠ Botanická.

Po koncertech se můžete přemístit do centra města na Dominikánské náměstí, kde je připraven program hlavních organizátorů:

V 15 hodin bude zahájen Koncert 16 ZUŠ, na kterém účinkují žáci naší školy.
V 17 hodin si všichni i s Vámi zazpíváme známou melodii z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili za doprovodu Orchestru mladých filharmoniků.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň!