Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná 1. září 2020. Tento den se všichni žáci kontaktují telefonicky nebo emailem se svým učitelem k domluvě rozvrhu individuální i kolektivní výuky.

Výuka v budovách ZŠ Hudcova, ZŠ nám. Svornosti a Botanická bude zahájena od 7. září 2020. Od tohoto dne také probíhá výuka všech kolektivních předmětů (komorní hra, komorní zpěv, sborový zpěv, orchestrální hra).

Z důvodu virové epidemie, je nutné dodržovat hygienické pokyny. Prosíme všechny žáky, zákonné zástupce žáků i veřejnost, aby hygienická opatření respektovali, a to v zájmu svého zdraví a také druhých osob.

Hygienická opatření naší školy budou zveřejněna 31. 8. 2020 na webových stránkách, před prvním vstupem do školy je nutné se s opatřením seznámit.

Předem Vám děkujeme za vzájemný respekt a ohleduplnost.

Pevně věříme, že nový školní rok přinese i přes jistá opatření mnoho pěkných zážitků, mnoho nového a příjemného.