Základní umělecká škola Orchidea clasic

přeje všem žákům, rodičům a přátelům školy
radostné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2019
pevné zdraví, pohodu, radost
a dobré naladění do každého dne!

Děkujeme Vám za Vaši přízeň!