Základní umělecká škola Orchidea clasic

přeje radostné prožití svátků vánočních
provázené láskou, zdravím, spokojeností
a vše nejlepší po celý rok 2020.

Všem přátelům školy děkujeme
za projevenou přízeň
a těšíme se na další společné zážitky.