2. února – Třídní besídka žáků V. Chmelové, 18 hodin
9. února – Oborový koncert pěveckého oddělení, 18 hodin
10. února – Žákovský večer, 17 hodin
16. února – Oborový koncert dechového oddělení, 18 hodin
17. února – Žákovský večer, 17:00 hodin
22. února – Třídní koncert žáků I. Horáčkové, 18 hodin