Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v budově ZŠ J. Babáka.

3. února – Školní kolo Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na kytaru, 15 hodin, třída 7. B.
3. února – Školní kolo Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na smyčcové nástroje, 16 hodin, Hudebna 1.
5. února – Školní kolo národní soutěže ZUŠ v oboru hra na klavír, 14:30 hodin, sál školy.
6. února – Žákovský večere, 17 hodin, sál školy.
25. února – Klavírní přehrávka žáků ze třídy p. uč. Věry Chmelové, 17 hodin, sál školy.
26. února – Klavírní přehrávka žáků ze třídy p. uč. S. Sommrové, 17 hodin, sál školy.
27. února – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy.