1. února pololetní prázdniny
4. února školní kolo s převahou smyčců (neveřejné)
15. února soutěžní klavírní přehlídka „Nebojme se soutěžit“, sál školy, 15 hodin
19. února Vybraní žáci pěveckého oddělení se účastní regionálního kola soutěže Karlovarský skřivánek.
22. února Vybraní žáci se účastní okresního kola národní soutěže ZUŠ v oboru komorní hra dechových nástrojů.
28. února Žákovský večer, sál školy, 17 hodin