3. prosince  – Třídní besídka žáků J. Šrankové, 16 hodin, třída 8. B
5. prosince – Koncert klubu moravských skladatelů, vystupují žákyně ze třídy S. Sommrové Karolína Došlíková a Justýna Pelikánová, 16 hodin, Křišťálový sál na Staré radnici
6. prosince – Vánoční besídka žáků M. Venc Matušínské, 17 hodin, sál školy
7. prosince – Slavnostní Vánoční koncert ZUŠ Orchidea, 17:30 hodin, sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7
8. prosince – Třídní besídka žáků T. Nové, 18 hodin, sál školy
9. prosince – Třídní besídka žáků V. Vojnoviče, 17:15 hodin, sál školy
10. prosince – Vánoční besídka žáků V. Novosádové, 16 hodin, kavárna Artcafé Prostor
10. prosince – Třídní besídka žáků A. Novotného, 17 hodin, sál školy
13. prosince – Třídní koncert žáků A. Trunečky, 17:00 hodin, sál školy
13. prosince – Oborový smyčcový koncert, 17 hodin, učebna H1
15. prosince Třídní besídka žáků L. Coganové a E. Novotné, 16 hodin, sál školy
16. prosince Třídní besídka žáků M. Kroupové Durajové, 16 hodin, sál školy
17. prosince Třídní besídka žáků J. Malochové a R. Milky, 17 hodin, sál školy
20. prosince Vánoční koledování malých muzikantů, 15:30 hodin, sál školy
22. prosince Vánoční besídka žáků V. Chmelové, 17:30 hodin, sál školy