Vážení rodiče,

s ohledem na právě přijímaná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, s přihlédnutím k doporučení ministra školství ze dne 10. března 2020, ale především z důvodu zákazu vstupu žáků do všech budov základních škol se výuka na naší škole ruší s platností od 11. března 2020 až do odvolání. Výuka je zrušena na všech místech, kde vyučujeme:

ZŠ J. Babáka, ZŠ Hudcova, ZŠ nám. Svornosti a ZŠ Botanická.

Nové informace budou zveřejněny na našich webových stránkách a budete informováni prostřednictvím učitelů hlavních oborů.

Nově byla na webových stránkách zřízena sekce – Úkoly pro domáci studium v době zákazu výuky

Mgr. Miroslav Suchý, ředitel školy
MgA. Eva Vlčková Nedomová, zástupkyně ředitele