Milé maminky,

každý rok se setkáváme na slavnostním jarním koncertě, který je především věnovaný Vám, neboť maminky jsou v životě každého z nás důležité,
dávají velký dar života a lásky.
Alespoň touto cestou Vám děkujeme za vše,
co pro své děti děláte, za vše, co svým dětem dáváte,
především za Vaši lásku, péči a podporu.

Kolektiv ZUŠ Orchidea

Karla Mynaříková, housle, G. F. Händel – Sonáta F dur, 2. věta Allegro

Pavlína Jelínková, violoncello, Jules Massenet:Meditace z opery Thais

Silvie Sommrová, klavír – Jaroslava Luklová: Lístek do památníku

Eva Vlčková Nedomová, soprán, G. Puccini: O mio babbino caro (árie Lauretty z opery Gianni Schicchi)

Viktor Vojnovič, klavír, P. Haas: Touha v dáli