3. listopadu – Třídní besídka žáků V. Chmelové, 18 hodin, sál školy
4. listopadu – 2. žákovský večer, 17 hodin, sál školy
6. listopadu – Koncert vítězů soutěže Mladí pianisté hrají na Steinway, 11 hodin, sál Gymnázia hl. města Prahy + stream. Přenos
10. listopadu – Oborový koncert klavírního oddělení, 17 hodin, sál školy
11. listopadu – 3. žákovský večer, 17 hodin, sál školy
16. listopadu – Třídní besídka žáků L. Coganové, 17 hodin, sál školy
18. listopadu – 4. žákovský večer, 17 hodin, sál školy
22. listopadu – Třídní besídka žáků A. Horníkové, 17:30 hodin, sál školy
23. listopadu – Oborový koncert strunného oddělení, 17 hodin, sál školy
25. listopadu – 5. žákovský večer, 17 hodin, sál školy