7. listopadu – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
13. listopadu – Oborový klavírní koncert, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
14. listopadu – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
20. listopadu – Oborový dechový koncert, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
21. listopadu – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
27. listopadu – Třídní besídka p. uč. L. Kornhäuserové a L. Kojecké, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
28. listopadu – Výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ J. Babáka, 10 hodin, sál školy
(ZŠ J. Babáka)