6. ledna – Třídní besídka žáků A. Řiháčkové, 17 hodin
10. ledna – Třídní besídka žáků A. Horníkové, 17 hodin
12. ledna – Oborový koncert dechového oddělení, 18 hodin
13. ledna – Žákovský večer, 17 hodin
17. ledna – Třídní besídka žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin
19. ledna – Třídní besídka žáků K. Nýčové, 17:30 hodin
20. ledna – Žákovský večer, 17 hodin
27. ledna – Žákovský večer, 17 hodin

Všechny akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka.