8. ledna – Třídní besídka paní uč. Lenky Kojecké, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
13. ledna – Třídní besídka paní uč. Alexandry Blahové a Nikoly Hřibové, 17 hodin, pobočka nám. Svornosti
20. ledna – Třídní besídka pana uč. Viktora Vojnoviče, 17:30 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
22. ledna – Třídní besídka pana uč. Silvie Sommrové, 17 hodin, sál školy (ZŠ J. Babáka)
23. ledna – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
24. ledna – Kytarový koncert, 16:30 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
27. ledna – Flétnový koncert paní uč. Martiny Venc Matušínské, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
29. ledna – Třídní besídka paní uč. Petry Matyusové, 17 hodin, sál školy