Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka.

2. května – Žákovský koncert, 17:30 hodin
3. května – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin
5. května – Koncert žáků a studentů hudebních uměleckých škol v rámci festivalu Dvořák mladým, 15 hodin v sále Konzervatoře J. Deyla v Praze. Naši školu reprezentuje H. Graffová, A. Vlčková (ze třídy V. Chmelové) a T. Sommrová (ze třídy S. Sommrové).
10. května – Třídní koncert žáků J. Malochové a R. Milky, 17 hodin
14. května – Slavnostní koncert ke Dni matek a k Roku české hudby 17:30 hodin, Besední dům. Vstupné dobrovolné.
15. května – Dechový koncert, 17:30 hodin
17. května – Třídní koncert žáků L. Janečka, 17:30 hodin
20. května – Třídní koncert žáků V. Krčkové, 17:30 hodin
21. května – Třídní koncert žáků J. Malochové a B. Dürrové, 17 hodin
22. května – Kytarový koncert, 17:30 hodin
29. května – Třídní koncert žáků M. Marvanové, 17: 30 hodin
30. května – Absolventský charitativní koncert pro NF Krtek, 17:30 hodin