Základní umělecká škola ORCHIDEA CLASIC
srdečně zve všechny žáky, rodiče, prarodiče a kamarády na
KLAVÍRNÍ KONCERT
účinkují žáci klavírního oddělení
Koncert se koná v úterý 16. dubna v 17 hodin v sále školy, suterén ZŠ J. Babáka
Těšíme se na Vás!