Květen 2024

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka. 2. května – Žákovský koncert, 17:30 hodin 3. května – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin 5. května – Koncert žáků a studentů hudebních uměleckých škol v rámci...

Duben 2024

4. dubna – Žákovský koncert, 17:30 hodin 5. dubna – Koncert smyčcového oddělení, 17:00 hodin 8. dubna – Oborový koncert klavírního oddělení, 18:00 hodin 9. dubna – Třídní koncert žáků S. Sommrové, 17:30 hodin 11. dubna – Žákovský koncert,...

Březen 2024

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka. 1. března – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin 2. března – Rodinné abonmá Filharmomnie Brno Hudba a jubileum, vystupuje Anna Bajerová/ soprán ze třídy V....

Únor 2024

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka. 1. února – Oborová klavírní přehrávka pro okresní kolo soutěže ZUŠ, 17:30 hodin 13. února – Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na violoncello, 17:30 hodin 14. února – Třídní...

Leden 2024

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka. 8. ledna – Třídní koncert žáků V. Vojnoviče, 17:30 hodin 10. ledna – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17:00 hodin 11. ledna – Slavnostní novoroční koncert, 17:30 hodin, Sál...

Prosinec 2023

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v sále školy v budově ZŠ J. Babáka. 2. prosince – Rozsvěcování vánočního stromu – účinkuje Žesťový soubor pod vedením P. Vydry, 16:30 hodin, Lelekovice 3. prosince – Rozsvěcování vánočního stromu v Medlánkách...