2. dubna – Zahájení baseballové sezóny, vystupuje žesťový soubor pod vedením P. Vydry, 12 hodin, hřiště Hroch v Brně – Jundrově
4. dubna – Třídní koncert žáků S. Sommrové, 17 hodin, sál školy
5. dubna – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 17:30 hodin, sál školy
11. dubna – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 18 hodin, sál školy
12. dubna – Výchovný koncert pro žáky 2. tříd ZŠ JB, 10 hodin, sál školy
12. dubna – Oborový koncert klavírního oddělení, 17 hodin, sál školy
14. dubna – Třídní besídka kol. J. Malochové a R. Milky, 17 hodin, sál školy
15. dubna – na Konzervatoři Brno vystoupí v rámci koncertu Klavírní soboty K. Lexová ze třídy kol. V. Grabon
17. dubna – Klavírní koncert, 17:30 hodin, sál školy
18. dubna – Klavírní koncert žáků V. Chmelové a jejích hostů, sál školy, 17 hodin
19. dubna – Oborový koncert dechového oddělení, 17:30 hodin, sál školy
20. dubna – 15. žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
23. dubna – se koná koncert vítězů soutěže Antonín Dvořák mladým v Nelahozevsi, kterého se účastní trio ze tříd kol. V. Chmelové, I. Horáčkové a M. Charvátové (ZUŠ Jihlava)
24. dubna – Klavírní koncert, 17 hodin, sál školy
24. dubna – Žesťový koncert žáků M. Damborského a J. Zimky, 18:30 hodin, hudebna 1
25. dubna – Koncert smyčcového oddělení, 18 hodin, sál školy
26. dubna – Oborový koncert dechového oddělení, 17:30 hodin, sál školy
27. dubna – Žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
28. dubna – 1. termín talentových zkoušek, 14-18 hodin, učebna 6. A