Výuka na ZUŠ Orchidea.

Distanční výuka je pro všechny
formy výuky na ZUŠ
prodloužena na období
od 11. do 22. ledna 2021.

Podrobnější informace k výuce byly poslány školním e-mailem.

Eva Vlčková Nedomová