Podle nařízení Vlády ČR je v období od 14. do 30. října 2020 zakázána osobní účast žáků ve vzdělávání na ZUŠ. Výuka je uskutečňována distančním způsobem.

V době podzimních prázdnin
od 26. do 30. října 2020 výuka neprobíhá.

Děkuji za pochopení a respektování opatření.
Udělejme vše pro to, abychom se mohli brzy vrátit do školního prostředí.

13. října 2020
Eva Vlčková Nedomová