Vážení a milí rodiče, žáci,

na základě nařízení Vlády ČR a mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Brno jsme nuceni Vám oznámit zavedení distanční výuky na naší škole, a to s platností od 5. října do 18. října 2020. Stále komunikujeme možnost individuální výuku nebo konzultací, pokud nastane změna, budeme Vás rádi o této možnosti informovat.

Učitelé hlavních oborů jsou nyní připraveni se s Vámi spojit a domluvit se na způsobu a náplni distanční výuky. Protože je technické zázemí každého z Vás jiné, prosím Vás o osobní domluvu svyučujícím. Distanční výuka individuální výuky může být naplněna videohovorem, telefonickým hovorem, posláním nahrávky nebo například zadaným poslechem.

Komorní hry, orchestr ZUŠ Orchidea a sborový zpěv je po dobu omezení výuky zastoupen studiem zadané práce jednotlivých partů, popřípadě studiem poslaných nahrávek nebo poslechových odkazů.
Výuka teoretických předmětů (předškolní přípravná hudební výchovy, přípravná hudební výchovy a hudební teorie a praxe) bude zajištěna zadáním poslechů a pracovních listů.

Koncertní činnosti, kterou není možné uskutečňovat budeme opět alespoň trochu nahrazovat prostorem na našich webových stránkách, kde se budou v sekci Hudební pozdravy objevovat nastudované skladby žáků. Každý mladý umělec má možnost poslat svému učiteli nahrávku k umístění.

Omezení, která nám berou jistou míry svobody a tvoření nás může jen ujistit v tom, jak je krásné žít bez větších omezení, moci tvořit, vyjadřovat se a rozvíjet. Nenechme si vzít to velké nadšení a chuť, se kterým jsme začínali letošní školní rok. Překážky, kterým musíme čelit nás jistě také posílí a mnohému naučí. Co pro sebe uděláme, domácí příprava, poznání nových komunikačních možností, poslech pěkné hudby, se nám určitě vrátí a už nikdo nevezme.

Bez umění by byl svět smutný a jen těžko představitelný. Jednou zase nastane čas, kdy se opět budeme těšit ze společného setkávání, koncertů a tvoření.

V případě dotazu nebo pomoci k řešení výuky jsem Vám plně k dispozici.

Průběžné informace budou zveřejněny na webových stránkách naší školy www.zusorchidea.com.

Se srdečným pozdravem
a přáním pěvného zdraví.

Eva Vlčková Nedomová
ředitelka školy