Vážení rodiče, milí žáci,

prý je život boj. Dovolím si říct, že se nyní nacházíme ve stavu, který nám může tento stav připomínat. Ač velice nerada, musím Vás informovat o nařízení Vlády ČR, které zakazuje žákům základních uměleckých škol osobní účast  na vzdělávání. Nařízení je platné od 14. do 30. října 2020, veškerá výuka bude prováděna distančním způsobem.

Jako další opatření pro snížení výskytu nákazy vyhlásil ministr školství delší podzimní prázdniny, a to ve dnech od 26. do 30. října 2020, výuka v prázdninových dnech neprobíhá.

Prosím, pokud je to alespoň trochu možné, komunikujte se svými učiteli. Pro ně samotné je to také náročnější období. Vy, žáci, najděte si v distanční výuce samozřejmě nějaké milé potěšení, také ale na sobě pracujte, jednou určitě přijde doba, kdy se budeme moci opět scházet, pořádat koncerty a těšit se ze života
bez opatření, která nás omezují. Nahrávky nebo on-line koncerty ale můžeme uskutečnit v průběhu distanční výuky.

Distanční výuka hlavního předmětu probíhá na základě vzájemné domluvy mezi Vámi a vyučujícím. Kolektivní předměty se uskutečňují jednotně přes komunikační kanál Microsoft Teams.

Každému žákovi je přidělen školní email a heslo, které předává učitel hlavního předmětu. Pokud je ještě nemáte, prosím, přihlaste se o něj.

Informace o dění na škole jsou posílány do Outlooku a jsou umísťovány na webových stránkách.

V případě potřeby jsem Vám také kdykoliv k dispozici. Prosím Vás všechny především o dodržování nařízení a doporučení. Pokud je to nyní boj, udělejme vše pro to, abychom byli vítězové.

Velice Vám všem děkuji za pochopení, myslím na Vás a buďte zdraví.

Se srdečným pozdravem
Eva Vlčková Nedomová

13. října 2020