1. června – Absolventský koncert, 16:30, sál školy
5. června – Koncert pro klienty Domova důchodců Kociánka, 14 hodin, DD Kociánka
5. června – Třídní koncert kol. J. Šranková, 17:30 hodin, sál školy
8. června – Absolventský koncert, 17:30 hodin, sál školy
9. června – Závěrečný třídní koncert žáků A. Horníkové, 17 hodin, sál školy
11. června – Slavnostní koncert Mozartových dětí, 19 hodin, Janáčkovo divadlo. Účinkují žáci školy jako členové orchestru v Symfonii č. 8 G dur A. Dvořáka.
12. června – Třídní koncert žáků A. Řiháčkové, 17 hodin, sál školy
13. června – Skladatelský koncert, 17 hodin, sál školy
14. června – Třídní koncert žáků M. Venc Matušínské, 17 hodin, sál školy
15. června – Absolventský koncert, 17:30, sál školy
16. června – Třídní koncert žáků A. Trunečky, 16 hodin, sál školy
16. června – Třídní koncert žáků T. Nové, 17:30 hodin, sál školy
16. června – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin, uč. H1
18. června – Mozartovy děti – koncert na nám. Svobody 12 – 13 hodin, účinkuje sbor Orchidea, Orchestr ZUŠ Orchidea, žesťový soubor a sólisté.
19. června – Závěrečné vystoupení žáků PPHV, 15:45 hodin, sál školy
19. června – Třídní koncert žáků J. Jelínka, 17 hodin, sál školy
19. června – Kytarový koncert třídy A. Trunečky, 18:18 hodin, PF CAFÉ
20. června – Třídní besídka žáků E. a A. Novotných, 17 hodin, sál školy
20. června – Třídní koncert žáků P. Vydry, 17 hodin, Obecní dům Lelekovice
21. června – V 18 hodin v prostorách Rotundy v areálu BVV účinkuje v rámci galavečera České ručičky žesťový soubor kol. P. Vydry a žákyně A. Juránková ze třídy ŘŠ zazpívá českou hymnu.
22. června – Koncert učitelů, 17:30 hodin, sál školy – ZRUŠENO ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
23. června – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, 17:30 hodin sál školy
26. června – Třídní koncert žáků V. Grabon, 17 hodin, sál školy
27. června – Třídní koncert žáků M. Grätzové, 17 hodin, sál školy
29. června – Třídní koncert žáků P. Jati, 17 hodin, sál školy