1. června – Třídní koncert žáků M. Grätzové, sál školy, 18 hodin
2. června – Absolventský koncert, sál školy, 16:30 hodin
2. června – Absolventský koncert, sál škol, 17:45 hodin
3. června – Absolventský koncert žákyně Magdalény Milkové ze třídy kol. M. Venc Matušínské, Dietrichsteinský palác, 17:30 hodin
4. června – Slavnost ke Dni dětí, zámecký park Brno Medlánky, vystupují žáci naší školy.
6. června – Třídní koncert žák A. Horníkové, sál školy, 17:30 hodin
8. června – Třídní koncert žáků A. Horníkové, sál školy, 18 hodin.
9. června – Absolventský koncert, sál školy, 16:30 hodin
9. června – Absolventský koncert, sál školy, 17:45 hodin
12. června – v 19 hodin v Janáčkově divadle se pod záštitou Filharmonie Brno uskuteční Slavnostní koncert Mozartových dětí. Účinkují žáci naší školy jako členové orchestru ve skladbě Neviditelný les a to ze třídy P. Jelínkové,
M. Kroupové Durajové, A. Novotného, S. Pavlíčka a J. Zimky.
13. června – Třídní koncert žáků M. Venc Matušínské, sál školy, 17 hodin
14. června – Třídní koncert žáků A. Řiháčkové a A. Trunečky, učebna Hudebna 1 v budově J. Babáka, 17 hodin
14. června – v 18 hodin v Besedním domě se koná v rámci Mozartových dětí Koncert sólistů s Filharmonií Brno, účinkuje Amálie Vlčková ze třídy
kol. V. Chmelové
15. června – Třídní koncert žáků A. Trunečky, sál školy, 18 hodin
16. června – Třídní koncert žáků K. Mynaříkové, sál školy, 17 hodin
17. června – Třídní koncert žáků S. Hricové, sál školy, 15:30 hodin
20. června – Vystoupení žáků PPHV, sál školy, 16 hodin
20. června – Třídní koncert žáků A. Novotného, sál školy, 17.30 hodin
21. června – Třídní koncert žáků M. Kroupové Durajové, sál školy, 16:30 hodin
21. června – Třídní koncert žáků V. Dvořáčka a M. Peška, sál školy, 18 hodin
22. června – V 18 hodin v Besedním domě zahajuje naše škola Koncert ZUŠ v rámci projektu MAP II Brno.
22. června – Třídní koncert žáků V. Chmelové, sál školy, 17 hodin
23. června – rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ nám. Svornosti, účinkují žáci naší školy, školní hřiště ZŠ nám. Svornosti, 14-17 hodin
23. června – Třídní koncert žáků J. Jelínka, sál školy, 17 hodin
27. června – Třídní koncert žáků S. Pavlíčka, sál školy, 16 hodin
28. června – Třídní koncert žáků P. Jati, sál školy, 16 hodin
28. června – Třídní koncert žáků E. Novotné a L. Coganové, sál školy, 18 hodin