24. června – Rozloučení s žáky závěrečných ročníků, 16 hodin, hřiště ZŠ J. Babáka. Za nepříznivého počasí pouze předání vysvědčení u vrátnice školy.
26. června –  Vystoupení vybraných žáků na Slavnostním rozloučení žáků 9. tříd ZŠ nám. Svornosti.

Vysvědčení je možné předávat po domluvě s vyučujícím od středy 24. června do 30. září 2020. Nevyzvednutá vysvědčení budou předána v září.

30. června – Poslední den výuky školního roku 2019/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme Vám za spolupráci v nelehkém uplynulém období. I když máme prázdniny před sebou, my se už na Vás všechny moc těšíme v novém školním roce.
Přejeme Vám pěkné prázdniny a 1. září na shledanou.

Kolektiv ZUŠ Orchidea