1. března – Vystoupení žáků A. Novotného na vernisáži naivního umění, 17:30 hodin, radnice MČ Brno-Komín
2. března – Žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
6. března – Třídní koncert žáků L. Coganové a M. Kroupové Durajové, 17:30 hodin, sál školy
7. března – Brněnské klavírní mládí, Besední dům, 19 hodin, vystupuje žákyně Amálie Vlčková ze tř. Věry Chmelové a Tereza Nikoletta Sommrová ze třídy S. Sommrové.
8. března – Oborový koncert dechového oddělení, 17:30 hodin, sál školy
9. března – Žákovský večer, 17:30 hodin, sál školy
9. března – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorních hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Veselí nad Moravou. Účastní se žáci ze třídy
A. Horníkové a A. Novotného.
11. března – Koncert žáků v rámci kurzů Klavírní soboty – vystupuje Kristýna Lexová ze třídy V. Grabon, sál Konzervatoře Brno
16. března – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ve spolupráci se ZUŠ Jihlava se účastní v triu Hana Graffová ze třídy V. Chmelové a A. Olecká ze třídy I. Horáčkové.
20. – 22. března – Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, účastní se žáci ze třídy V. Novosádové, A. Řiháčkové a E. Vlčkové Nedomové
20. března – Klavírní koncert, 17:30 hodin, sál školy
21. března – Koncert žáků L. Coganové a M. Kroupové Durajové, 17 hodin, kavárna Era
22. března – Koncert žáků V. Chmelové a M. Fišla (j.h.), 18 hodin, sál školy
27. března – Třídní koncert žáků kol. V. Vojnoviče, 18 hodin, sál školy
27. března – Koncert duchovní hudby, 18 hodin, kostel sv. Michala, Brno-střed. Účinkuje smyčcový soubor pod vedením K. Mynaříkové a žáci pěveckého odd. ze třídy V. Novosádové, A. Řiháčkové, E. Vlčkové Nedomové
28. března – Koncert učitelů, 17:30 hodin, sál školy
29. března – Třídní koncert žáků V. Chmelové, 18 hodin, sál školy
29. března – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ Hodonín. Účastní se žáci ze třídy P. Jelínkové.
30. března – Koncert dechového – Cesta kolem světa, 17:30 hodin, sál školy
30. března – Brněnský pěvecký koncert, 18:30 hodin, sál ZUŠ V. Kaprálové
31. března – Pěvecká soutěž ZUŠ Orchidea, sál školy, 14:30-18 hodin