1. března – Kvarteto zobcových fléten pod vedením kol. A. Novotného na vernisáži naivního umění „Radostné okamžiky“, AC Titanium, 15 hod.
1. března – Třídní koncert žáků V. Chmelové, sál školy, 17:45 hod.
2. března – Oborový koncert dechového oddělení, sál školy, 18 hod.
3. března – 11. žákovský večer, sál školy, 17 hod.
17. března – 12. žákovský večer, sál školy, 17 hod.
22. března – Třídní koncert žáků M. Grätzové, sál školy, 17 hod.
23. března – Brněnské klavírní mládí. Naši školu reprezentují žákyně H. Graffová a A. Vlčková ze třídy kol. V. Chmelové a žákyně E. Atanasčeva ze třídy kol. S. Sommrové, Besední dům, 18 hodin
24. března – 13. žákovský večer, sál školy, 17 hod.
30. března – Třídní koncert žáků P. Jelínkové, sál školy, 17 hod.
31. března – 14. žákovském večeru, sál školy, 17 hod.