Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v prostoru Microsoft Teams.

11. března – 4. on-line žákovský večer, 17:30 hodin
17. března – Třídní besídka žáků A. Horníkové, 18 hodin
18. března – 5. on-line žákovský večer, 17:30 hodin
22. března – Třídní besídka žáků A. Novotného, 17:30 hodin
23. března – Oborový koncert klavírního oddělení, 18 hodin
24. března – Oborový koncert pěveckého oddělení, 18 hodin
25. března – 6. on-line žákovský večer, 17:30 hodin
30. března – Třídní besídka žáků L. Coganové, 17 hodin