Všechny akce jsou na měsíc březen zrušeny.

4. března – Třídní besídka paní uč. L. Kojecké, 16:30 hodin, sál školy.
9. března – Brněnské klavírní mládí, v 19 hodin v Besedním domě. Naši školu reprezentuje Amálie Vlčková a Sebastian Wright ze třídy paní uč. Věry Chmelové a Justýna Pelikánová ze třídy paní uč. Silvie Sommrové.
9. března – Třídní besídku pana uč. Viktora Vojnoviče, 17:30, sál školy.
11. března – Třídní besídku paní uč. M. Šutovská, 17:30 hodin, sál školy.
12. března – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy.
18. března – Školní soutěž dechových nástrojů, sál školy.
18. března – Celobrněnském pěveckém koncertě, 18 hodin, sál ZUŠ V. Kaprálové. Naši školu reprezentuje Lucie Matulová ze třídy paní uč. Veroniky Novosádové a Veronika Matoušková ze třídy paní uč. Evy Vlčkové Nedomové.
19. března – Školní kolo zobcových fléten, sál školy.
19. března – Celobrněnský kytarový koncert, 18 hodin, sál ZUŠ Universum.
26. března – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy.
27. března – Třídní besídka paní uč. K. Mynaříkové, zrcadlový sál, 16:30 hodin.