4. března – Brněnské klavírní mládí, 19 hodin, Besední dům – vystupují žákyně Hana Graffová a Amálie Vlčková za třídy paní učitelky Věry Chmelové
13. března – Dechový koncert, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
14. března – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)
20. března – Celobrněnský kytarový koncert, 18 hodin, sál ZUŠ Z. Mrkose – účinkuje žák Martin Luner ze třídy pana učitele Víta Dvořáčka (Adama Trunečky)
27. března – Celobrněnský pěvecký koncert, 18 hodin, sál ZUŠ V. Kaprálové – vystupují naší žáci
28. března – Žákovský večer, 17 hodin, sál školy (budova ZŠ J. Babáka)