PETR BENDE PRO MODRÉHO HROCHA

Ve středu 19. září 2018 pořádal Nadační fond Modrý hroch netradiční akustický koncert v Červeném kostele pod názvem PETR BENDE PRO NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH. Petr Bende podporuje již několik let Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá už 13 let především dětské traumatologii a dětem po těžkých úrazech. Tímto koncertem bychom společně chtěli pomoci dalším dětem po velmi těžkých úrazech v jejich návratu do běžného i sportovního života.

Prodejem vstupenek a hrošíků vynesl koncert 44 400,- Kč pro děti po těžkých úrazech!
Chtěli bychom velmi poděkovat Petru Bendemu, cimbalistovi Michalu Grombiříkovi, basistovi Daliboru Dunovskému, bubeníkovi Pavlu Břízovi a pěveckému sboru ZUŠ Orchidea za nezapomenutelný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Také bychom chtěli poděkovat evangelické církvi za zapůjčení novogotického kostela J. A. Komenského v Brně za symbolickou částku.

Děkujeme za podporu!
Modrý hroch