Červen 2022

1. června – Třídní koncert žáků M. Grätzové, sál školy, 18 hodin 2. června – Absolventský koncert, sál školy, 16:30 hodin 2. června – Absolventský koncert, sál škol, 17:45 hodin 3. června – Absolventský koncert žákyně Magdalény Milkové ze třídy...

Květen 2022

4. května – Oborový koncert dechového oddělení, sál školy, 18 hodin 9. května – Slavnostní koncert ke Dni matek, Besední dům, Komenského náměstí, 17:30 hodin 10. května – Třídní koncert žáků S. Hricové, sál školy, 16 hodin 13. května – Třídní...

Duben 2022

4. dubna – Velikonoční třídní koncert žáků L. Coganové a M. Kroupové Durajové, sál školy, 18 hod. 6. dubna – Oborový koncert klavírního oddělení, sál školy, 17 hod. 7. dubna – 15. žákovský večer, sál školy, 17 hod. 11. dubna – Třídní...